Persoonlijke gegevens

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Klik op 'Verzenden gegevens' om de informatie te verzenden.

Privacyverklaring inzake AVG
Privacy Statement expertsIn travel


Inleiding
expertsIn travel (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar kandidaten. Wij doen dit om onze kandidaten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@expertsintravel.nl.

Wie is expertsIn travel?
expertsIn travel is een werving- & selectiebureau dat specifiek actief is binnen de Nederlandse reisbranche. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van het versturen van nieuwsbrieven).
Wij zijn gevestigd aan de Lien Gisolflaan 12, 1183 WV in Amstelveen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, burgerlijke staat, rijbewijs, opleidingsgegevens, werkervaring, systeemkennis, competenties, salarisindicatie, voorkeursregio, voorkeursbranche en voorkeursfunctie. Ook bestaat de mogelijkheid om een (pas)foto toe te voegen aan de persoonsgegevens. Dit voor zover dit door de kandidaat zelf is toegevoegd aan onze systemen.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Kandidatenadministratie en dienstverleningIn onze kandidatenadministratie houden we bovenstaande persoonsgegevens bij. Dit doen wij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van passende functies te kunnen voorzien. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor vacature nieuwsbrieven. Deze versturen we meestal gepersonaliseerd. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere e-mail die je van ons ontvangt uitschrijven.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Rechten van betrokkenen
Onder de GDPR wetgeving heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@expertsIntravel.nl.
  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Hiervoor beschik je over de inloggegevens die wij je bij je inschrijving hebt toegestuurd. Mocht je niet meer in het bezit zijn van de inloggegevens dan kun je ons per e-mail verzoeken om deze nogmaals naar je te versturen.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.Daarnaast kun je ook een Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de nieuwe GDPR privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Als er in de toekomst met mijn gegevens iets niet gaat zoals afgesproken dan weet ik dat ik naar de Autoriteit Persoonsgegevens kan gaan om mijn zaak aan te dragen.
 
Bewaartermijnen
Na toestemming bewaren wij je persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar. Na deze periode zullen we je opnieuw om toestemming vragen om je gegevens te bewaren. Je kunt uiteraard te allen tijde verzoeken om je uit te schrijven uit onze bestanden en je gegevens definitief te verwijderen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@expertsIntravel.nl.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je per e-mail contact met ons opnemen.

Derden ontvangers
Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van externe dienstverleners. Dit is geen ´derde ontvanger´ maar verwerker. Wij werken bijvoorbeeld samen YellowYard voor het verwerken van gegevens, het beheer en onderhoud van ons back-office systeem en website, LaPosta voor het versturen van onze vacature mailings. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van expertsIn travel.

Cookie statement
Op onze website maken wij uitsluitend voor interne rapportages en analyses gebruik van cookies. 


 
Amstelveen, 24 mei 2018
Ik heb de voorwaarden gelezen